Opłaty dodatkowe

1.   Pasażer ma prawo przewozić bagaż podręczny tj. bagaż trzymany przez pasażera na kolanach lub bagaż, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach lub pod fotelem zajmowanym przez podróżnego.

2.   Rzeczy zabierane przez podróżnych do autobusu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi podczas jazdy lub stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody.

3.   Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

4.   Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.

5.   Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty, itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie mieści się w luku bagażowym lub zagraża bezpieczeństwu przewożonych pasażerów i ich bagaży.

6.   Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu bądź rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony.

7.   Wyłącznie jako bagaż podręczny powinny być przewożone rzeczy szczególnie cenne (np. gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika, sprzęt komputerowy) oraz rzeczy posiadające wartość naukową lub zabytkową.

8.   Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny pasażera, chyba że szkoda powstała z winy przewoźnika.

9.   Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym pasażer kończy podróż.

10. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.


        KARY ZA PRZEJAZD BEZ WAŻNEGO BILETU


Za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu

100,00 zł

Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny oraz dowóz pasażera, który nie posiada ważnego biletu na przejazd do Komendy Policji w celu potwierdzenia tożsamości

300,00 zł

Za zabranie ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy wyłączonych z przewozu lub za przewóz których przewiduje się opłatę, bez jej uiszczenia

40,00 zł

W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty - wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30% w stosunku do opłaty podstawowej

70,00 złCENY NA STACJI PALIW


Aktualne ceny paliw

 

     

    4,69 zł/l


    

    4,59 zł/l


Godziny otwarcia stacji


Pn - Pt:   6:00 - 21:00

Sobota:  7:30 - 19:30

Niedziela: 8:00 - 16:00


Najniższe ceny 

w Jarosławiu

Wysoka jakość paliwa


SPRZEDAŻ BILETÓW


Punkt sprzedaży biletów 

Siedziba MZK Jarosław


Godziny otwarcia

Pn - Pt:   7:00 - 14:30

Sobota: nieczynne

Niedziela: nieczynne


SIEDZIBA MZK JAROSŁAW


Miejski Zakład Komunikacji

w Jarosławiu


  Dyzpozytor

  (16) 621 43 82

  Sekretariat

  (16) 621 43 83

  Kadry i księgowość

  (16) 624 31 21 

 mzk@jaroslaw.pl

 emzetkajar@interia.pl


Reklama

reklama.mzk@interia.pl